WYDARZENIE STOWARZYSZENIA BEZPIECZNY DOM

Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” dedykowane przyjaciołom tej organizacji, także Biznes Klubowi Malowany Szminką. Spotkaniu towarzyszyła wspaniała część artystyczna, m.in. w wykonaniu chóru Antidotum. Członkinie Biznes Klubu Malowany Szminką otrzymały wówczas podziękowanie za pomoc okazaną Stowarzyszeniu.